Tecnodieci Talk; Beyazlığı % 95 üzeri olan talk Türkiyenin en beyaz talklarından biridir.ülkemizde beyaz talk üretimi bulunmamaktadır bu nedenle tamamı Pakistan ,Afganistan ve Mısırdan ithal edilip bura öğütülmektedir .H2Mg3(SiO3)4 ya da Mg3Si4O10(OH)2. Kimyasal formülune sahip hidratlanmış magnezyum silika'dan oluşan bir mineral'dir. 1 mohs sertlik değeri ile bilinen en yumuşak mineraldır. Talk genelikle yekpare, nadir olarak da makroskopik algılanabilir Kristaller olarak önümüze çıkabilir.Tırnakla bile çizilebilir.Talk yumuşaklığı ,izalasyon,ısıya dayanımı,yağ absorplaması,kuvvetli kaplama özelliği ile Seramik,kağıt,boya,plastik,tarım ilaçları,lastik,kozmetik gibi sanayi dallarında kullanılır.Tecnodieci istenen saflıkta ve beyazlıkta ,kullanılacak sektörün özelliklerine göre talk üretmektedir 
 
Kullanım Alanları:
Dünyadaki maddeleri sertliklerine göre 10 derecelik bir sınıflamata tabi tutan ve insan tırnağının 2.5 sertlik derecesine sahip olduğu Mosh skalasına göre talk
1.derecede yer alarak bilinen en yumuşak mineral unvanınıkazanmaktadır.Minerologlar tarafından ''bıçakla kesilebilir -sektil olarak sınıflanan talk ,Mg3Si4010/oh)2 formülüne sahiptir.ve ''Magnezyum silikat hidroksit''olarak adlandırılır.Spesifik ağırlığı 2.5-2.8 olan talk yarı-saydam -opak bir görünüme sahiptir.Elle dokunulduğunda kayganlık hissi verir.Asitten etkilenmezve suda çözünmez.Saf halde iken çok parlak beyaz renkli ,kimyasal açıdan inert,yüksek erime derecesine sahip,düşük ısı ve elektirik iletimive yüksek. absorbsiyon gücü olan bir mineraldir.Aslen beyaz olmakla birlikte içerdiği diyer maddelere göre yeşilimsi ,mavimsi,gri renkte olabilir.Talk günümüzde ;Lastik,seramik,tarım ilaçlar,boya,döküm,plastik,yalıtım,kağıt,çimento,kozmetik ve gıda endürtisinde kullanılır.
Tecnodieci uzun bir zamandır mikronize (45 mikron) ve tüvenan olarak talk üretimi ve satışı yapmaktadır.Beyazlıklarımız 86 ile 98 arasında farklı kalitelerde üretim yapmaktadır.Ambalaj olarak 25 kg torba ve 1000 kg bigbag kullanılmaktadır 
 Türkiyede istenilen beyazlık ve teknik özelliklerde talk madeni üretilmediği için genellikle Mısır,Afganistan,Pakistan gibi ülkelerden ithal edilerek saf halde veya ucuzlatmak için değişik daha ucuz hammaddelerde karıştırılarak (Dolamit,kalsit,Manyezit vb)kullanım amacına göre istenilen tane büyüklüğünde öğütülür .
 Talk katkılarımızla daha kısa döngü ve daha düşük pişirme sıcaklığı
Doğal mineral talk*, vitrifikasyon sürecini iyileştirerek pişirme sıcaklıklarını düşürmenize ve pişirme döngülerini kısaltmanıza izin verdiği için tüm seramik türleri için temel bir katkı maddesidir.

Talkın seramik sürecindeki rolü, aşağıdaki parametreler üzerinde etkisi olduğu formülasyondaki diğer minerallerle etkileşimine bağlıdır:

Gözeneklilik (su emme vb.)
pişme sonrası renk 
Termal şok
Nem genleşmesi
Termal genleşme – CTE
Mekanik direnç (MoR)
Büzülme (kurutma, fırınlama, toplam büzülme)
Geleneksel seramik üretiminde feldspat veya kalsiyum karbonat ile birleştirilen talk, hızlı ateşlemeyi kolaylaştıran ve enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını düşüren oldukça etkili bir ötektik akış oluşturur.

Zirkonyum silikat ve alümina ile birleştirilen talk, süper beyaz porselen karoların parlaklığını artırır. Sırlarda, kalsine alümina ile birleştirildiğinde talklar, iyi eriyebilirlik ve düşük ısıl genleşme ve azaltılmış iğne delikleri ile saten bitiş sağlar.

Otomotiv uygulamalarında talk, katalizör desteklerinin ve benzin/dizel partikül filtrelerinin bal peteği bileşeninin ana bileşenidir ve kaolinle karıştırıldığında elektrik direncini artırabilir.

TALKIN  FİZİKSEL  ÖZELLİKLERİ
 • Renk: Yeşil, gri ve gümüşe yakın beyaz.
 • Parlaklık: Buzlu veya yağlı gibi donuktur.
 • Saydamlık: Kristalleri yarı şeffaftır, kütle opaktır.
 • Kristal Sistemi: Monokliniktir.  ( 2/m.)
 • Kristal Davranışı:  Genellikle talk kompak yada yaprak şeklinde kütlelerde bulunur. Kuarz, pyroksen, alivin ve ampibol gibi diğer kristallerin sahte şeklini alır.
 • Yarılım: Bir yönde mükemmeldir.
 • Sertlik: 1’ dir.
 • Özgül Ağırlık: 2.7-2.8 ‘ dir.  (Ortalama)
 • Damar: Beyazdır.
 • Diğer Özellikleri: Yarılım parçaları hafif eğilebilirdir, fakat elastik değildir. Talk dokunulduğunda sabun gibi hissedilir.
 • En iyi belirleyici özellikler: Yumuşaklık, renk, sabunluk hissi, parlaklık ve yarılımdır.    

Talk yatakları başlıca 4 ana guruba ayrılabilir:

1. Steatit-Kompakt Talk: Masif, kriptokristalin, oyulabilir, kesilebilir veya istenilen şekil verilebilir. Steatit, 1800°F' ta 6 saat ısıtılırsa kenetlenmiş klinoenstatit kristaline dönüşür (bu, LAVA olarak isimlendirilir). Bu ürün iyi elektrik izalatör özelliğine sahiptir.

2. Yumuşak Levhamsı Talk: Sedimanter magnezyum karbonat kayaçlarının bir metamorfizma ürünüdür. Bu en önemli talk tipidir. Diğer talk materyallerinden daha fazla kullanım özelliklerine sahiptir.

3. Tremolit Talk: Bazen sert talk olarak isimlendirilir. Değişen yüzde oranlarında tremolit, antofillit, kalsit, dolomit, serpantin ve hakiki yumuşak talktan oluşan masif veya laminalı kayaç halindedir. % 6-10 arasında değişen CaO içeriği ile karakteristiktir.

4. Karışık Talk Cevherleri: Levhamsı talk, dolomit, kalsit, serpantin ve diğer birçok eser mineralden oluşan ve yumuşak talk olarak isimlendirilen gevrek, beyaz şisti kayacı içine alır. Talk-klorit karışımından oluşan düşük kalitede yataklar yaygındır.

Talk; seramikte, boya yapımında, çatı kaplamasında, haşarat ilacı üretiminde, kauçuk ve kağıt sanayiinde, kozmetik ve farmakolojide, asfalt dolgu maddesi yapımında, hayvan yemi ve gübre üretiminde kullanılır. Kullanım amacına göre, yumuşaklığı, yağ absorbsiyonu, nem oranı, erime noktası, özgül ağırlığı, ısı ve elektrik iletkenliği ve kimyasal analiz önemlidir.

Seramik Sanayiinde: Talkın ısı ile genleşme özelliğinin çok az olması nedeniyle banyo ve mutfak seramiklerinde ve elektrik sobalarının plakalarında kullanılmasını sağlamıştır. Seramik sanayiinde kullanılacak talkta fiziksel ve kimyasal yapı bakımından homojenlik istenir. Ayrıca, tane iriliği ve dağılımı ile pişirme rengi de önemlidir. Bileşiminde manganez ve demir istenmeyen impuritelerdir. CaO %0.5, demir oksit %1.5 ve Al2O3 %4' ten fazla olmamalıdır. Elektroseramik ve sırlamada kullanılan talk saf magnezyum silikattır. Ayrıca kloritsiz kompakt talk (steatit) kullanılabilir.

Boya Sanayiinde: Lif ve yaprak özelliğine sahip talklar, yağ absorblama özelliğinden dolayı boya ve benzeri yağ yapımında kullanılmaktadır. Boya sanayiinde kullanılan talk öğütüldüğünde son derece beyaz ve tenörü yüksek olmalı (%98.5). Ayrıca 325 mesh' lik elekten geçebilmelidir. Talk lifi boya tabakacıklarının biribirine ve yüzeye kenetlenmesini sağlar. Ağır boya materyallerinin çökmesini önleyip, boyanın daha homojen olmasını sağlar.

Çatı Kaplamasında: Bu iş için genellikle kalitesiz talklar kullanılır. Bu yüzden hammaddede beyazlık ve saflık aranmamaktadır. Aranan özellikler tane boyu ve dağılımı ile yağ emme özelliğidir.

Haşarelere Karşı: Talk haşare öldürücü ilaç yapımında da kullanılmaktadır. İlaca toksik etki, istenen yoğunluk ve az aşındırıcılık özelliklerini kazandırır.

Kauçuk Sanayiinde: Talk, bir çok sentetik lastik, plastik ve kauçuk üretiminde doldurucu olarak kullanılır. Maddeye sıkı bir doku kazandırır.

Kağıt Sanayiinde: Talk, yumuşaklığı, tane boyu, mürekkep emme özelliği ve suda erime özelliği nedeni ile kağıt sanayiinde rahatça kullanılabilmektedir. Ancak kullanılacak talkın CaCO3 oranı %2-5' ten fazla olamamlı ve başka mineral içermemelidir.

Kozmetik ve Farmakolojide: Talkın istenilen tane boyutunun elde edilmesi mümkün olduğundan kimyasal saflığı ve kayganlığından dolayı kozmetik ürünleri ve ilaç üretiminde kullanılmaktadır. Bu sanayiide kullanılan talkta aranan özellikler, içerdiği lifsi ve sert minerallerin azlığı, arsenik ve demir miktarlarının düşük olmasıdır.

Talk, çatı yapımında erimiş asfaltı stabil duruma getirdiği için yangın ve hava koşullarına karşı yüksek bir koruma sağlar. Talk ayrıca, yapım ve yerleştirme sırasında çakılların veya çatı rollarının birbirlerine yapışmasını önler.
Talk bunlardan başka hayvan yemi üretiminde, gübre üretiminde, heykeltraşlıkta, kaplama sektöründe, sabun yapımında, elektrik anahtarlarında izolatör olarak kullanılmaktadır.

Tecnodieci Talk :

                    %
SiO2............ 54,60
MgO............ 33.99
AL203.......... 1.42
Ca0............ . 0.10
MnO.......... .. 0.03
Na0.............. 0.11
K2O.............. 0.01
Fe2O3........... 0.12
TiO2........... .. 0.01
P2O5............. 0.02
Kızd.Kaybı...... 7.90 (1050 C)
 
 
Brigtness           95 min.%
Whitnes             94-95
Refractive          1.75
Moisture            0.4 max.
Hardness           1.0
Bulk Density.      0.4 gr/m3
pH                     8.5
Oil Absoption      39 g /100 g
Surface Area      1.45 (m2/g)