Krom oksit, hayvan beslemede yemlerin sindirilme derecesini belirlemek için kullanılan belirteç madde anlamında kullanılır. Tıpta sık olarak kullanılan terimlerden biridir.

Kimyasal formülü Cr2O3 olan, yüksek alkali ve bor oksit içerikli sırlar dışındaki bütün diğer sırlarda çözünebilen, %2-5 oranındaki ilavelerinde opaklık sağlayan, yeşil renk veren oksit. Hayvan beslemede yemlerin sindirilme derecesini belirlemek için kullanılan belirteç madde.

Krom oksit, Cr2O3 kimyasal formülüne sahip açık-koyu yeşil renkte inorganik bir bileşiktir. Kromun temel  oksitlerinden bir tanesidir ve pigment olarak kullanılır. Doğada, nadir olarak mineral eskolait olarak bulunur.

Alkol, aseton ve asit içerisinde çözünmez.Krom oksit ısıtıldığı zaman , amonyum dikromat yeşil krom oksit, azot ve su buharına ayrışır.

Stabilite yapısı sebebiyle , krom oksit  yaygın olarak pigmentlerde kullanılır. Çok kararlı, dayanıklı bir bileşiktir. Opaklığından dolayı , renk eklemek için sık olarak kullanılır, ve  aynı zamanda boya, kaplama, mürekkep, seramik, refrakter ve özel cam imalatında birçok endüstriyel alanda kullanım için ısıya çok iyi derecede dayanıklı özelliklere sahiptir.

Boyalar, mürekkepler ve gözlüklerde kullanılır. "Krom yeşili"  isimli renklendirici maddesidir. Krom  oksit, şu reaksiyonla manyetik pigment krom dioksitin öncüsü durumundadır:

Cr2O3 + 3CrO3 → 5CrO2 + O2

Hayvancılıkta  yemlerin sindirilme seviyesini belirlemek için kullanılan belirteç görevinde kullanılır.

Cam imalatında, yeşil krom oksit ilavesi camı yeşil bir renge dönüştürür. Konsantrasyonu ne kadar fazlaysa , renk o kadar yoğun olur. Bunun ticari bir örneği bir şarap şişesidir. Ayrıca şarabın tadını korumak için biraz ışık koruması sağlar. Yeşil krom oksit, erime noktası 2300 ° C olduğu için metalurjik ve cam fırınları / fırınları sıralamak için refrakter tuğla üretiminde de sık  olarak kullanılmaktadır.

Yeşil krom oksit çoğunlukla çok fazla aşınmanın olduğu endüstriyel boyalarda kullanılır. Örneğin, askeri araçlar yeşil krom oksit boya ile boyanmaktadır. Yüksek ısı ve ışığa maruz kaldığında rengini korur, dış mekan uygulamaları için ideal bir seçenektir.Sadece mürekkeplere, gözlüklere ve boyalara renk katmakla kalmaz, yeşil krom oksit de orman yeşil tonunu plastiklere (örneğin soda şişeleri) ve seramiklere verir. Kil ile iyi karışır ve verniklerde bir komponent olarak kullanılabilir.

İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ

Formül :Cr2O3
Molekül ağırlığı :151,99 g/mol
CAS-No. :1308- 38-9
EC-No. :215- 160-9
Görünüm koyu: Yeşil
Yoğunluk: 5.22 g / cm3
Erime noktası: 2,435 ° C (4,415 ° F; 2,708 K)
Kaynama noktası: 4,000 ° C (7,230 ° F; 4.270 K)
Sudaki çözünürlük: Çözünmez
Çözünürlük olarak alkol: Çözünmez alkol , aseton , asit
Kırılma indeksi: (nD) 2,551
Stdmolarentropi: (S o 298) 81 J • mol -1 • K -1
Stdentalpisioluşumu: (298 O /ı flH) -1128 KJ • mol -1

KARARLILIK VE TEPKİME
Normal koşullar altında tepkimeye girmez.
1. Kimyasal kararlılık: Normal koşullar altında kararlıdır.
2. Zararlı tepkime olasılığı: Normal koşullar altında zararlı tepkime vermez
3. Kaçınılması gereken durumlar: Nem
4. Kaçınılması gereken maddeler: Oksitleyici maddeler
5. Zararlı bozunma ürünleri: Yoktur

Seramik sektöründe kullanılır.

Nötr refrakterlerin üretiminde kullanılır.

Hem asidik cüruflara hemde bazik cüruflara karşı dayanım gerektiren yerlerde (çöp yakma fırınlarında) kullanılır.