Tecnodieci Alumina Bilya ;

Alumina bilya seramik ve diyer hammadde öğütme değirmenlerinde kullanılan ve genellikle % 92 Alumina içeren 

sert ,aşınması çok düşük bir seramik malzemedir .Alumina bilya yüksek aşımna ve çarpmaya dayanım direncini

Kullanılan hammadelerin saflığı,üretim proses şekli ve yüksek pişme derecesinden elde eder .

Ancak yinede aşınma yüzdesi gözle belirlenemeyeceğinden kapsamlı bir labaraturda aşınma testine tabi tutulması gerekmektedir .Dikkat edilmesi gereken en önemli özellik ;dolu bir malzeme olduğu için pişme sıcaklık ve süresinin yetersiz gelmesinden dolayı yüzey aşımnası standartlarda olmasına rağmen iç bölgelere ulaşıldığında aşınmanın artığı görülebilir .

Bu neden en doğru yöntem ,değirmeni aynı parti ve standart dağılım bilyayla doldurup işletme denemesi yapılmalıdır 

burada dikkat edilmesi gereken en önemlli unsurllardan birisi de farklı marka bilyaların aynı değirmende karıştırılarak 

kulanmaktır.Çünkü her iki bilyada %. 92 lik olsa bile proseslerinden dolayı yoğunlukları farklı olabileceğinden billyallar birbirlerini aşındırabilirler 

Kuru ve  sulu öğütme bilyası olarak iki şekilde bilya bulunmaktadır .Bu dedenle eğer öğütmenize uygun bilya seçmezseniz 

aşınma daha yüksek olacaktır.

Bilya ebatları genelde  5 -90 mm  arasındadır .kullanım yerine ve şeklline göre uygun bilya seçilmelidir.Seramik hammadde  öğütümünde genellikte 30-40-50-60 mm bilya baştan değirmene kullanılır daha sonra sürekli aşınma olacağında ilave bilyalar en büyük evat seçilir. 

Pratik olarak değirmen hacminin %40 bilya ,%40 Hammade ve su geriye kalan % 20 hacimde çalkalanma payı bırakılır 

ve bilya seçimi ;öğüteceğiniz malzeme yumuşak ise otra büyüklükte bilya eğer sert malzeme iste daha iri(ezmesi için )bilya kullanıllmalıdır.

Bilya alımı yaparken bilyanın üretici tarafından belirtilen %su emme değerini kontrol edebilirsiniz pratik olarak su emme yüzdesi ne kadar düşük ise bilya aşınması o kadar azdır

ve son olarak belli periotlarda değirmen bilyalarını yere boşaltarak bir elek sistemiyle ayıklama yapıp tekrar değirmen içine atabilirsiniz veya değirmenin doldurma kapağına düşmesini istediğininiz bilya çapında süzeçli kapak takıp değirmeni suyla 

boş olarak çevirerek içindeki ufak bilyaları dışarı atabilirsiniz