Kil doğada bol miktarda bulunan bir malzemedir. Fakat saf kil bulmak oldukça zordur. Kilin içerisinde en çok kalker, silis, mika, demir oksit mineralleri bulunur. İllit, kaolinit, montmorillonit ve diğer killer diye 4 ana grup kil vardır. Genellikle 0,002 mm'den daha küçük taneli malzemeye kil adı verilmektedir.Ülkemizde killer İstanbul bölgesinde bulunmaktadır(ömerli,beykoz,şile) ancak bu bölgeler aynı zamanda yerleşim ve istanbulun su havzaları olması nedeniyle yakın gelecekte kil üretimine kapatılacaktır.Seramik sektöründe kullanılan hammaddelerin nim.%35 kil olduğu düşünülürse 1 milyar usd ihracat yapan seramik sektörü için ciddi bir sorun teşkil etmektedir.Türkiyedeki killerin pişme renklerinin Koyu olması ve aynı zamanda safsızlıklarının düşük olması nedeniyle çok kaliteli olduğu söylenemez .Bu yüzden 

Kaliteli  seramik imalatlarında ( Granit,porselen,teknik seramikler)ithal killer kullanılmaktadır .Bunlar genellikle Ukrayna,Bulgaristan,Portekiz ,İspanya gibi ülkelerden ithal edilmektedir .

 Kil seramikte kullanılmasının nedeni,plastik özelliğinden dolayı seramiğe şekil  vermeyi sağlar ,aynı zamanda ince tane boyutundan dolayı sulu  sır yada çamur formülasyonlarının çökmesini önleyerek homejen bir uygulama yapılmasını sağlar .

Killer su tutucu ve plastik  özelliklerinden dolayı özlü hammaddeler olarak tanımlanır.bu özelliklerinden dolayı sulu öğütme değirmenlerinde çalkalanmayı olumsuz etkilerler, bu nedenle kil miktarının bir kısmı  değirmene sonradan ilave edilir.

Killer plastik özelliklerinden dolayı su tutucu malzemelerdir.plastiklik özelliği arttıkça su tutma özelliğide artmaktadır.plastik bir kilin rutubeti ocaktan çıktığında yazın 14-18% kışın 22-28% olabilmektedir .Buda ciddi bir stoklama ve Nakliye maliyetidir 

Kilin kalitesini arttıran başlıca Fiziksel  özellikler :

Beyazlık derecesi

Su Emme oranı

Yüzde küçülmesi

Ham ve Kuru Mukavameti

Döküm özelliği

Ülkemizde Seramik kalite kil bulunmasına ragmen Fiziksel özellikler bakımından çokta kaliteli değildir.Bu nedenle Vitrifiye sektöründe genellikle işlenmiş  Makarna killler tercih edilmektedir