Sodyum Feldspat

Sodyum Feldspat;Yaygın olarak sramik ve cam üretiminde kullanılmaktadır. Seramik sektöründe Alkali özelliğinden dolayı ergiçi olarak kullanılır.

Sodyum Feldspat Seramik Çamurunda;

-Ergime derecesini  azaltarak ısı tasarrufu sağlar

-Ergime özelliğinden dolayı Su emmeyi (%H2O3)azaltarak karonun dayanımını artıtır.

-Diyer Alkalilere oranla daha ekonomiktir

-Belirli ısı derecesinden sonra silisle bağ oluşturarak silisin yapısında değişikliğe gider

Sodyum feldspat Sırda:

-Sırın Ergimesini düşürür

-Genleşme katsayısını yükseltir

-Yüzey parlaklığını arttırır 

-Fazla kullanılırsa yüzeyde ondülasyona sebep olur 

 

 

Sodum feldspat diyer adıyla Albit;Dünyadaki ticari reservi en yüksek olan hammaddedir ve seramik sektöründe kullanılan Na feldspatın yarısında fazlası Aydın çine vs Milas bölgesindeki feldspat yataklarında elde edilmektedir.Sodyum feldspat Kayaç formında olup patlatma yöntemiyle elde edilmektedir.Sodyum feldspat seramik sektöründe ergitici özelliğinden dolayı tercih edilmektedir.sertliği 7 olan feldspat yarı saydamdır.sert bir malzeme olduğundan ticari olarak toz formunda sır recetesine ilave edilir .Ülkemizdeki Sodyum Feldspatın alkali toplamı %9-10.5 arasında değişmektedir .Ancak yoğun kullanımdan dolayı fedspat revervleri hızlı bir şekilde azalmaktadır .ve kısa bir süre sonra erişilebilir revervlerin azalmasıyla feldspat üretim maliyetlerinin  artmasına ve dünya fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır.Bu yükselme dünya seramik üreticilerini altarnatif ürün arayışına sokacaktır.

Feldispatlar kayaç oluşturan minerallerin en çok bulunanı olup yer kabuğunun %60’ını oluştururlar. Genel formülleri XAl(1-2)Si(3-2)O(8) olup X duruma göre sodyum,potasyum veya kalsiyum olabilmektedir. K2O değeri %10’dan büyük olanlar K-feldispat veya potas feldispat, Na2O oranı %7’den büyük olanlar Na-feldispat veya soda feldispat olarak tanımlanmaktadırlar. Feldispatlar; silikatlar grubuna dahildirler ve alümina-silikatlar olarak da tanımlanırlar. Başka bir deyişle feldispat; bir mineral grubunun genel adıdır.
Feldspatlar, izomorf karışımları ve oluşum özellikleri bakımından alkali feldspatlar ve kalko-sodik feldspatlar (plajioklaslar) olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.