Bentonit

Tecnodieci; Seramik sektöründe kullanılan Bentonit Kalsiyum bentonittir .Türkiyenin birçok farklı yerlerinde üretilmesine rağmen Ünye , kütahya ,manisa  öne çıkmaktadır .Ticari olarak tüvenan ve öğütülmüş olarak kullanılır.Bentonit Kil gurubunda olduğu için plastik ve % 30-33 oranında rutubet bulundurmaktadır bu nedende öğütme için yüksek kurutma maliyeti gerektirmektedir.Seramik sektöründe massede kullanılan bentonit Tüvenan olark kullanılmaktadır ,kullanıldığı  receteye göre kil miktarını azaltarak recetenin plastiklğini artırmaktadır ancak bentonin şişme özellği olduğu için Tiksotropi yaratabileceğinden direk değirmene ilave edilmesi öğütme süresini uzatır bu nedenle

açıcıda açılarak çamur havuzunda ilave edilmesi daha ekonomiktir

 

Bu prosesin diyer bir faydasıda öğütmeden kaynaklanan plastiklik özellğinin azalmasını engeller.  Alüminyum ve magnezyum bakımından zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması sonucu oluşmuş, ağırlıklı olarak montmorillonit içeren killer ‘bentonit’ olarak tanımlanır. Bentonit, sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde kullanılan çok yönlü bir kildir.

Bentonitin diyer bir kullanım alanı yaygın olrak kedi kumu ve Maske yapmında kullanılmasıdır.

Dünyada kedi kumu Brentonit kullanımının büyük bir bölümünü kapsamaktadır.Ayrıca kedi kumunun üretim yatırım maliyeti düşük olduğunda genelde bütün bentonit üreticileri tüvenan satmak yerine kedi kumu olarak değerlendirmektedir.

Öğütülmüş bentonitin Nemi yaklaşık %8-12  arasında değişmektedir .Maske , kedi kumu ve kozmetikte kullanılan bentonit öğütülmüştür.ayrıca kauçuk  ve boya ,kağıt sektöründe öğütülmüş bentonit kullanılmaktadır 

Sodyum bentonit ; kedi kumu ve sondaj yapımında yaygın olrak kullanılmaktadır ,ülkemizde çankırı ve kırşehir bölgesinde ocaklar bulunmaktadır 

Bentonitin son yıllarda değeri daha çok ön plana çıkmıştır bunun nedeni kedi kumunun yaygın olarak kullanılması ve ihracatının artmasıdır. Ayrıca yabancı sermayenin ilgisinin artması nedeniyle ülkemizde 

Kedi kumu fabrikalarının açılmasıdır .

Fakat bentonitin rutubetinin yüksek olması ve plastikliğinden dolayı kış aylarında çalışılamaması üretim zorluğunu ,kalite stabilliğini ve aynı zamanda üretim maliyetinin artmasına neden olmaktadır.Kedi kumu hariç Ham bentonitin düşük fiyatından dolayı (ortalama 35-45 usd) transfer ve Navlun ciddi maliyet kalemi oluşturmaktadır .Bu nedenle Bentonit ihracanın artması global Navlun fiyatlarının artmasıyla ters orantılıdır .Son yıllarda ham bentonitin büyük bir bölümü Hindistana ihraç edilmektedir .

Ca, Na ve Na-Ca montmorillonitlerden oluşmasına göre bentonitin jeolojik özellikleri ve kullanım yerleri değişmektedir. Yüksek şişme kapasitesine sahip Na bentonit su ile temasta kendi hacminin 8-10 katı şişerken, Ca-bentonitlerde şişme oranı 2-3 katı kadar olmaktadır. Na ve Na-Ca bentonitler sondaj, demir tozu peletlemesi gibi işlerde kullanılırken daha az şişme kapasitesine sahip olan Ca-bentonitlerden ağartma gibi işlerde kullanılmakta ve yaygın olarak ‘ağartma toprağı-fuller earths’ olarak da adlandırılmaktadırlar. Bu tür killerin Na2CO3 ile muamele edilerek, Na/Ca  iyon yer değiştirmesi sonucunda şişme kapasitesi arttırılabilir.

Eskişehir Web Tasarım